صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تمدن فرش کاشان

نام شرکت:

تمدن فرش کاشان

نام مدیر عامل:

علی دریاب

031-54759038

tamadoncarpet@gmail.com

031-54750309

www.tamadon.carpet.com

زمینه فعالیت:

فرش ماشینی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*