صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گسترش صادرات جاویدان کرمان

نام شرکت:

گسترش صادرات جاویدان کرمان

نام مدیر عامل:

مجید جاویدان

034-32752567

sales@javidantrading.ir

034-32721113

www.javidantrading.ir

زمینه فعالیت:

پسته

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*