صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کارخانجات تولیدی شهید قندی

نام شرکت:

کارخانجات تولیدی شهید قندی

نام مدیر عامل:

محمدرضا مجیدی

021-44406651

Info@sgccir.com

021-44467173

www.sgccir.com

زمینه فعالیت:

سیم و کابل مخابراتی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*