صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ممتاز سهند

نام شرکت:

ممتاز سهند

نام مدیر عامل:

محمد رضا سلطانی

021-7310

info@naserplastic.com

021-7317

www.naserplastic.com

زمینه فعالیت:

محصولات ترزیق پلاستیک

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*