صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور

نام شرکت:

گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور

نام مدیر عامل:

علی محمد رجالی

021-88329001

info@zarifmosavar.com

021-88328930

www.zarifmosavar.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*