صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فرآورده های غذایی مانی خاورمیانه

نام شرکت:

فرآورده های غذایی مانی خاورمیانه

نام مدیر عامل:

محمد حسین رحمانی نرج آباد

021-8276

info.ir@manicompany.com

021-88717506

www.manicompany.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*