صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فرآورده های لبنی کاله

نام شرکت:

فرآورده های لبنی کاله

نام مدیر عامل:

غلامعلی سلیمانی

021-66493121

export@solico.ir

021-66488525

www.kalleh.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*