صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی کفش پیام

نام شرکت:

گروه صنعتی کفش پیام

نام مدیر عامل:

عبدالمجید سعیدی نژاد

021-56546490

info@pamashoes.com

021-56545753

www.pamashoes.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*