صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی کفش نهرین

نام شرکت:

تولیدی کفش نهرین

نام مدیر عامل:

محسن طالقانی

021-88725949

nahrain@nacoshoe.com, info@nahrainshoe.ir

021-88726036

nahrain@nacoshoe.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*