صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شیشه کاوه فلوت

نام شرکت:

شیشه کاوه فلوت

نام مدیر عامل:

ابراهیم عسگریان

021-88878943

info@kavehglass.com

021-88663519

www.kavehglass.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*