صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی نجاتی -آناتا

نام شرکت:

گروه صنعتی نجاتی -آناتا

نام مدیر عامل:

علی سالک نجات

041-66372020

info@anataco.com

041-66373637

www.anataco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*