صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گلسار فارس

نام شرکت:

گلسار فارس

نام مدیر عامل:

جمال شایگان

021-88939001

exp@golsarfars.com

021-88946274

www.golsarfars.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*