صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

نوین زعفران

نام شرکت:

نوین زعفران

نام مدیر عامل:

علی شریعتی مقدم

051-32227715

saffron@novinsaffron.com

051-32229765

www.novinsaffron.com

زمینه فعالیت:

زعفران

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*