صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

هنکل پاک وش

نام شرکت:

هنکل پاک وش

نام مدیر عامل:

هیربد جناب زاده

021-22059485

-

021-22056183

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*