صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه تجارت بین الملل بیناس

نام شرکت:

گروه تجارت بین الملل بیناس

نام مدیر عامل:

محمد رضا میخ چی

051-22219880

-

051-22250351

-

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*