صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

موکت نگین مشهد

نام شرکت:

موکت نگین مشهد

نام مدیر عامل:

مجتبی زین العابدین زاده مشهدی

051-3147 051-3148 051-35413501-4

neginmoqette@gmail.com

051-35413505

www.moquetteneginmashhad.ir

زمینه فعالیت:

موکت

صادرکننده نمونه:

1396,1393,1388,1381

صادرکننده نمونه*