صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولیدی صنعتی سوت ماشین

نام شرکت:

تولیدی صنعتی سوت ماشین

نام مدیر عامل:

عبد الحسین محمد زاده

021-22256257

info@soutmachine.com

021-22256259

www.soutmachine.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1388

صادرکننده نمونه*