صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی زر ماکارون

نام شرکت:

گروه صنعتی زر ماکارون

نام مدیر عامل:

مرتضی سلطانی

021-88618460

info@zarmacaron.ir

021-88049907

www.zarmacaron.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده ممتاز*