صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

انجمن پسته ایران

نام شرکت:

انجمن پسته ایران

نام مدیر عامل:

محسن جلال پور

021-88947300

info@iranpistachio.org

021-88947384

www.iranpistachio.org

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

تشکلهای نمونه*