مرکز تجاری ازبکستان

 

شرکت کشت و صنعت چوپان

نام و نام خانوادگی: غلامرضا شفیعی

تلفن: 00998712305580

نمابر : 00998712305580

همراه : 09121172848

آدرس: تاشکند-بلوار بنیاد کار(استرانگ)-شماره100

 پست الکترونیک:    Persiantrade.ir@gmail.com   ،   Persaiantrade.uz@gmail.com

 

 

 

 

مشخصات تماس : دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی    تلفن : 22663874      نمابر: 22662623