مرکز تجاری مجارستان (بوداپست)

کالج بین المللی ابن سینا

نام و نام خانوادگی: شاهرخ میرزا حسینی

تلفن: -

نمابر : 003617870249

همراه : 09121400956 ، 0036703171424

آدرس: بوداپست-1089,orczyut,3-5

 پست الکترونیک: president@avicenna.hu

 

 

مشخصات تماس : دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی    تلفن : 22663874      نمابر: 22662623