صفحه اصلی > بانک گزارشات  > گزارشات همكاري با آفریقا 

درصد تغییرات صادرات کالاهای غیر نفتی ج.ا.ایران به کشورهای قاره آفریقا

معاونت/دفتر: دفتر بازرگانی عربي و آفريقا
نام تهیه کننده: آقای فلاح
تاریخ تهیه: فروردین 96

دریافت گزارشات

اطلاعات پایه: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
روابط تجاری با ج.ا.ایران: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
روابط تجاری با جهان: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
پتانسیلها و ظرفیت ها http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
همکاری های دوجانبه: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
گزارشات تحلیلی: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
اخبار و رویدادها: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
دریافت فایل گزارش: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg

<#f:1725/>

توضیحات :<#f:1734/>

http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks-1.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.