صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: چرا برندی در مقیاس جهانی نداریم؟
معاونت/دفتر: امور بنگاه ها
نام تهیه کننده: <#f:1702/>
تاریخ تهیه: بهمن ماه 1393
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* سایر گزارشات


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.