صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی ج.ا.ایران به کشورهای عربی و آفریقایی (حوزه خلیج فارس) سه ماهه اول 1394
معاونت/دفتر: بازرگانی عربی و آفریقایی
نام تهیه کننده: <#f:1702/>
تاریخ تهیه: مرداد ماه 1394
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* سایر گزارشات


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.