صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: دستور العمل شاخص ها وضوابط بسته بندی میوه وتره بار صادراتی مردادماه 1396
معاونت/دفتر: معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات
نام تهیه کننده: دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی
تاریخ تهیه: 1396/5/30
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* سایر گزارشات

<#f:1705/>


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.