صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: امنیت سرمایه گذاری ضرورتی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی
معاونت/دفتر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نام تهیه کننده: دکتر داریوش مبصر و دکتر احمد تسکینی
تاریخ تهیه: خرداد ماه 1396
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* دیدگاه

<#f:1705/>


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.