صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: ضرورت توسعه صنایع صادراتی با ارزش افزوده بالا (مطالعه موردی تجارت
معاونت/دفتر: <#f:1701/>
نام تهیه کننده: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تاریخ تهیه: 1396/01/28
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* دیدگاه

<#f:1705/>


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.