صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات تماس دبیران میز کشوری 

مشخصات تماس دبیران میز کشوری 

نام کشور

نام دبیر

تلفن

نمابر

پست الکترونیک

امارات متحده عربی مسعود طاهری مهر 22662576 22662566 taherimehr@hotmail.com
taherimehr@tpo.ir

اتریش

زهرا محبی آشتیانی

22664007

22664019

mohebi@tpo.ir

اندونزی

مستوره اشراقی

22664036

 22664021

e_mastoreh@yahoo.co.uk

آذربایجان

سیدفرج شهیدی

22662528

22664019

shahidi@tpo.ir

ارمنستان محسن رحیمی 21912303

22664019

-

آفریقای جنوبی

مهرداد سیادت نسب

22664011

22662566 

syadatnasab@tpo.ir
افغانستان محمد مهدی جوانمرد قصاب 22664036-37 22664021 irpomj@gmail.com

آلمان

عبداله ناظر فصیحی

21912906

22664019

nazerf@tpo.ir

ایتالیا محمد راضی 22663991

22664019

mohraz_1351@yahoo.com

بلاروس

علیرضا سیحون

22664008

22664044

 seihoonmail@gmail.com

پاکستان محسن رضایی پور 22664036-37 22664021 m rezaeepur27@yahoo.com
ترکیه

نیکرام منطقی

22664036-37

22664021

nikram2000@yahoo.com

ترکمنستان

رحمت اله خرمالی

21912325

22664019

rkhormali@gmail.com

تونس

مریم جانی

22664011-12

22662566

 janimaryam@yahoo.com

چین

حسین روستایی

22664036-37

22664021

roostaei@tpo.ir

روسیه

فرهاد پرند

22664008

22664019

taraz_iran@yahoo.com

سوریه

محمدحسین سجاد نژاد

22664011

22662566  

سوئد

میثم مهرمتین

21912089

22664019

mehrmatinm@yahoo.com

عراق

 

22664010

22662566

 

عمان

سهیلا رسولی نژاد

22664014 22662566

s1983_rasouli@yahoo.com

قطر سید عباس باقری باوند پور 22664012 22662566
 
قزاقستان آنه دوردی ایران پناه 22664009 22664019 iranpanah@gmail.com

کره جنوبی

منصوره زوارییان

22664036

22664021

mzavar@tpo.ir

کنیا

ملیحه سادات موسوی

21912156

22662566

 mousavitpo@yahoo.com

کویت مسعود طاهری مهر 22662576 22662566 taherimehr@hotmail.com
taherimehr@tpo.ir

لبنان

محمدحسین سجاد نژاد

22664011

 22662566

 

نیجریه

لیلا فتحی

22662679

 22662566

 L.fathi@tpo.ir

ویتنام

فرهاد مجللی

22664036

22664021

fmojalali@yahoo.com

هلند

زهرا محبی آشتیانی

22664007-9

22664019

mohebi@tpo.ir

هند حسین بامیری 22664036-37

22664021

bamiri h@yahoo.com
بلژیک آوا فاتحی 21913041 22664057 fatehi@tpo.ir
پرتغال آوا فاتحی 21913041 22664057 fatehi@tpo.ir