صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات تماس دبیران میز کشوری 

نام کشور

نام دبیر

تلفن

نمابر

پست الکترونیک

اتریش

زهرا محبی آشتیانی

9-22664007

22664019

mohebi@tpo.ir

اندونزی

مستوره اشراقی

22664036

 22664021

e_mastoreh@yahoo.co.uk

آذربایجان

سیدفرج شهیدی

22662528

22664019

shahidi@tpo.ir

ارمنستان

شیدا والهی

21912152

22664019

sheidavalehi81@gmail.com

آفریقای جنوبی

مهرداد سیادت نسب

22664011

 

syadatnasab@tpo.ir

آلمان

سیدحافظ موسوی

21912089

22664019

Mousavi_hafez@yahoo.com

ایتالیا

آوا فاتحی

21913041

22664057

22664019 irananditaly.tpo@gmail.com

برزیل

زهرا عبیری

9-22664007

22664019 

zahra_abiri@yahoo.com

بلاروس

سپیده اکبرپور تجریشی

22664008

22664044

s-tagrishi@tpo.ir

تایلند

مینا رحیمی

22664036

22664021

mina.rahimi@tpo.ir

ترکیه

فاطمه شمشیری

22664037

22664021

fhshamshiri@gmail. Com

ترکمنستان

 مریم خسروی اصل

21912325

22664019

 Km1216262@gmail.com

تونس

مریم جانی

22664011-12

22662566

 janimaryam@yahoo.com

چین

حسین روستایی

22664036

22664021

roostaei.@tpo.ir

روسیه

سپیده اکبرپور نجریشی

22664008

22664044

s-tagrishi@tpo.ir

ژاپن

همایون خسروی پور

22664036

22664021

persiansb@yahoo.com 

سوریه

محمدحسین سجادنژاد

22664011

   

سوئد

میثم مهرمتین

21912089

22664019

mehrmatinm@yahoo.com

عراق

داوود گودرزی

22662519

22662519

goudarzitpoir@gmail.com

عمان

سهیلا رسولی نژاد

22664014

 

s1983_rasouli@yahoo.com

کره جنوبی

منصوره زوارییان

22664036

22664021

mzavar@tpo.ir

کنیا

ملیحه سادات موسوی

21912156

22662566

 mousavitpo@yahoo.com

لبنان

محمدحسین سجادنژاد

22664011

 

 

مالزی

مستوره اشراقی

22664036

 22664021

 e_mastoreh@yahoo.co.uk

نیجریه

لیلا فتحی

22662679

 

 L.fathi@tpo.ir

ویتنام

فرهاد مجللی

22664036

22664021

fmojalali@yahoo.com

هلند

زهرا محبی آشتیانی

9-22664007

22664019

mohebi@tpo.ir

هند

سیده رویا سیدزاده

22662516

22664021

r.seyedzadeh@tpo.ir