نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
        

             

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

کشوربرگزارکننده مناقصه

تاریخ انقضاء

اسناد مرتبط

1

ICB No.: SASSEC II/ HCB/MP-2/WPO7(LOT1)

Improvement of Road from Hatikamrul to Mirzapur(28.3Km) to a 4-lane Highway

30 اکتبر 2017

برابر با

8 آبان 1396

بنگلادش

19 دسامبر2017

برابر با

28آذر 1396

2

ICB No.: SASSEC II/ HCB/MP-2/WPO8(LOT2)

Improvement of Road from Mirzapour to Banani(Bogra)(22.5Km) to a 4-lane Highway

30 اکتبر 2017

برابر با

8 آبان 1396

19 دسامبر2017

برابر با

28آذر 1396

3

ICB No.: SASSEC II/ HCB/MP-2/WPO9(LOT3)

Improvement of Road from Banani(Bogra) to Mikamtala(25.3Km) to a 4-lane Highway

30 اکتبر 2017

برابر با

8 آبان 1396

19 دسامبر2017

برابر با

28آذر 1396