نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

عملیات و نگهداری نیروگاه برق ناعمه در کشور لبنان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

عملیات و نگهداری نیروگاه برق ناعمه

 29 نوامبر 2017

8آذر 1396

26 دسامبر 2017 5 دیماه 1396