صفحه اصلی > برنامه های آموزشی > دوره های اموزش سال 1397 

برنامه دوره های آموزش تجاری

شرایط شرکت کنندگان :
- معرفی شدگان از بنگاه های صادراتی، صادرکنندگان نمونه، اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، تشکل های تولیدی - صادراتی، دارندگان کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی سراسر کشور
- ثبت نام الکترونیکی

مدارک لازم :
- معرفی نامه شرکت با مهر و امضا معتبر
- کپی کارت ملی

* لازم به ذکر است در صورت
همراه نداشتن مدارک فوق الذکر و عدم تاييد از سوي مجري برگزاري، ثبت نام شرکت کنندگان کان لم يکن خواهد شد.

محل برگزاري کلاس:
 تهران- بزرگراه شهید چمران - محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي، ساختمان رفاهی، طبقه دوم

راهنمای ثبت نام در سامانه رویش جهاد دانشگاهی :
*
فراگیران محترم توجه نمایند قبل آغاز فرآیند ثبت نام الکترونیکی می بایست نسبت به مطالعه راهنمای ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند.

*در صورت بروز مشکل در مراحل ثبت نام، لطفا با شماره 22431933 داخلی 163 ( خانم اسماعیلی) تماس حاصل نمایید.