صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ایران در کشور ترکیه

نام و نام خانوادگی : حمید زادبوم
تلفن : (0090)3124680573
نمابر: (0090)3124661705
تلفن همراه: (0090)5334155661
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. OF IRAN-Tehran Avenue –No.10-(06700) Kavaklidere-Ankara Box: 06700

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: zadboom@tpo.ir zadboom@turktpo.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8 لغایت 17/30