صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان

نام و نام خانوادگی : هاماياک آواديس يانس
تلفن : 00374-10280457
نمابر: 00374-10230052
تلفن همراه: 00374-91237859
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.1.Budaghian st.komitas AVE. Yerevan Armenia

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: avedisians@tpo.ir avadis1954@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 9 الی 17