صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

مشاور بازرگانی افتخاری در توسعه روابط ج.ا.ایران با مجارستان

نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ میرزاحسینی
تلفن : 021-88824583-88826510
نمابر: 003617870279
تلفن همراه: 0036703171424
آدرس:

دفتر تهران: خیابان کریم خان زند- خیابان خردمند شمالی- پلاک 87- طبقه 3- واحد 5 ****** دفتر مجارستان: Orczy شماره 3 الی 5

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: hdp@avicenna.hu
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری <#f:1946/>
ساعت کاری به وقت ایران <#f:1947/>

<#f:22/>