صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور پاکستان

نام و نام خانوادگی : مراد نعمتی زرگران
تلفن : 0092-2135369167
نمابر: 0092-35874633
تلفن همراه: 00923458256321
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.81, dhahrah-e-Iran, clif, karachi

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: nematitpo@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8 لغایت 16/30