صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور لبنان

نام و نام خانوادگی : سیدمحمدحسین سجادنژاد
تلفن : 00961-1738140
نمابر: 00961-1738150
تلفن همراه: 00961-171423758
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN 4th floor.saab Bldg.Opposite cinema concord. Next gas station. Verdun st.Beriut. lebanan

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: sajjad1391@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 17-8