صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

مشاور بازرگانی افتخاری در توسعه روابط ج.ا.ایران با گوانجو - چین

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل سرآبادانی
تلفن : 0086_20_22371557 22371559 22371517
نمابر: 0086_20_22371615
تلفن همراه: 0086_13924111165
آدرس:

No 1304, North Tower, World Trade Centre Complex , No 371_375 Huan Shi Dong Road, Guangzhou P.R.Of China P.C: 510095

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: dr_sarabadani@bosinoco.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری <#f:1946/>
ساعت کاری به وقت ایران <#f:1947/>

<#f:22/>