صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اقلیم کردستان عراق

نام و نام خانوادگی : انور حبیب زاده
تلفن : <#f:15/>
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: <#f:17/>
آدرس:

<#f:20/>

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: habibzadeh.Anvar@Yahoo.Com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری <#f:1946/>
ساعت کاری به وقت ایران <#f:1947/>