صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اقلیم کردستان عراق

نام و نام خانوادگی : انور حبیب زاده
تلفن : 009647700245189
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 009647700245189
آدرس:

سلیمانیه- محله126 بختیاری تازه خیابان 41 شماره 80

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: habibzadeh.anvar@yahoo.com-@sulaymaniyehtpoir
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری شنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8/30 لغایت 16/30