نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

مناقصات وزارت برق کشور عراق

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

ارائه خدمات فنی و مهندسی

11 مرداد1396

2 آگوست 2017

31 مرداد1396

(5 سپتامبر2017)

 

مناقصات وزارت دفاع کشور عراق

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

احداث نیروگاه

-

19 شهریور 1396

(10 سپتامبر2017)

 

مناقصه راه سازی در کشور عراق

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

3

تامین وسایل نقلیه، نصب و نگهداری پمپاژ با موارد عملیاتی

14 آگوست 2017

 23 مرداد 1396

11سپتامبر 2017

20شهریور1396