صفحه اصلی > بانک گزارشات  > گزارشات آماری 

عنوان گزارش: گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور- 12 ماهه 1391
معاونت/دفتر: دفتر برنامه ریزی تجاری- گروه آمار
نام تهیه کننده: <#f:1683/>
تاریخ تهیه: <#f:1684/>
دریافت فایل:


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks-1.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.