آمارهای تجاری

 

 

 گزارش عملکرد سالانه تجارت خارجی

  اینفوگرافی عملکرد تجارت خارجی در سال 1396  
  سال 1396
  سال 1395
  سال 1394    
  سال 1393
  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
 

مشخصات تماس :  دفتر برنامه ریزی, آمار و پژوهش های تجاری       تلفن : 22662531              نمابر: 22664090