نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

پیشگفتار

 

سازمان توسعه تجارت ایران به تجربه دریافته است که ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری  ایران و آشنایی صادرکنندگان، واردکنندگان، مدیران بنگاه های اقتصادی و تولیدی، کارشناسان و بطور کلی همه افرادی که در بخش های مرتبط با تولید و تجارت فعالیت دارند، می توانند درتقویت بنیه های اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشته باشند. دفتر اطلاع رسانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر از طریق برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی گوناگون موفق شده است جامعه تجاری ایران را با کلیه موضوعاتی که می تواند به توسعه صادرات ایران و ایجاد تحول در ساختار آن نقش آفرین باشد آشنا سازد و به گسترش هرچه بیشتر بازارهای صادراتی کشور و ارتقای کیفیت کالا و خدمات صادراتی کمک نمایند. دوره های آموزش تجاری سازمان عمدتاً در دو بخش ارائه می گردد:

 - دوره های آموزشی کاربردی جهت بهره برداری کارشناسان یا نمایندگان بنگاه های اقتصادی، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان           - دوره های آموزشی تخصصی بمنظور ارتقای سطح آگاهی اعضای تشکل ها و اتحادیه های صادراتی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون و سایر تشکل های تجاری و تولیدی کشور"