نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 
 

 

مناقصات 

  http://etender.gail.co.in
 

www.tenders-contracts.com

 

                                                                                 www.tenders.gov.in

 

                                                                                 www.tendersindia.info

     
     
    

مشخصات تماس :  دفتر امور نمایندگی ها                 تلفن : 22662527                 نمابر: 22662603