صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز محصولات نوآورانه و خلاق 

 

 

مشخصات دبیر و کارشناسان میز محصولات نوآورانه و خلاق
   

دبیر:

 محمد ولی
تلفن تماس : 22664084 نمابر: 22662518 پست الکترونیکی: vali @tpo.ir, mvali.1859@gmail.com
           

کارشناس/ کارشناسان:

علی اصغر کشانی   تلفن : 22662556 پست الکترونیکی:  
    تلفن :   پست الکترونیکی:  

 

 

 گزارش عملکرد صادراتی