صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز خدمات فنی و مهندسی 

 

 

 مشخصات دبیر و کارشناسان میز خدمات فنی و مهندسی
   

دبیر:

لیلا محرمی
تلفن تماس : 22662591 نمابر: 22662518 پست الکترونیکی:  
           

کارشناس/ کارشناسان:

مصطفی منظمی   تلفن : 22662556 پست الکترونیکی: -
فرزانه آزاده   تلفن : 22662560 پست الکترونیکی: -
پروین ملکی   تلفن : 22662555 پست الکترونیکی:  
           

 

 

 

اسناد و مدارک لازم جهت طرح درخواست در کمیته ماده 19
مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه بانکی
مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز خروج موقت