صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز گل و گیاه و گیاهان دارویی 

 

 

   
مشخصات دبیر و کارشناسان میز محصولات گل و گیاه
   

دبیر:

 سیما قاسم خانی
تلفن تماس : 22662589 نمابر: 22662553 پست الکترونیکی: sima_gh58@yahoo.com
           

کارشناس/ کارشناسان:

زهرا براتی   تلفن : 22664040 پست الکترونیکی: baratikh.ah@yahoo.com
احمد نعیمی   تلفن : 22662551 پست الکترونیکی: ferdows.na@gmail.com
   
    
   
شناسنامه کالایی شناسنامه کالایی در یک نگاه
شناسنامه زعفران شش ماهه  98 شناسنامه صادراتی کالای زعفران آذر 98
شناسنامه اسانس و عرقیات گیاهی تابستان 98  
شناسنامه چای بهار 98  
شناسنامه شیرین بیان بهار 98  

 

 گزارش عملکرد صادراتی  

تحلیل عملکرد تجارت خارجی گل و گیاهان دارویی، خوراکی، تزیینی و صنعتی فروردین 1398

 گزارش خبری میز گل و گیاه داروئی، خوراکی، تزئینی و صنعتی طی چهار ماهه نخست سال 1397
 تحلیل عملکرد تجارت خارجی در چهار ماهه نخست سال 1397
 گزارش عملکرد هشت ماهه گل و گیاهان دارویی، خوراکی، تزیینی و صنعتی 1396
 گزارش وضعیت توتون و تنباکو طی 5 سال اخیر
 عملکرد صادرات محصولات عمده گل و گیاهان شاخه بریده و تزئینی
 نگاهی به وضعیت تولید و صادرات شیرین بیان کشور