مشخصات دبیر و کارشناسان میز خشکبار
   

دبیر:

 سودابه خالدیان
تلفن تماس : 22664043 نمابر: 22662553 پست الکترونیکی: sudikhaledi@yahoo.com
           

کارشناس/ کارشناسان:

الهام اسماعیل پور   تلفن : 22664096 پست الکترونیکی: esmaeilpour@tpo.ir

 

 شناسنامه کالایی  شناسنامه کالایی در یک نگاه
شناسنامه محصول خرما پاییز 98 شناسنامه صادراتی کالای پسته و مغز پسته در یک نگاه  دی 98
شناسنامه محصول زرشک پاییز 98 شناسنامه صادراتی کالای خرما در یک نگاه آذر 98
شناسنامه محصول انجیر پاییز 98 شناسنامه صادراتی کالای کشمش در یک نگاه دی 98
شناسنامه محصول عناب پاییز 98 شناسنامه صادراتی کالای انجیر در یک نگاه دی 98
شناسنامه محصول پسته پاییز 98
شناسنامه محصول کشمش پاییز 98
شناسنامه محصول پسته و مغز پسته اردیبهشت 98
شناسنامه محصول خرما اردیبهشت 98  
شناسنامه محصول کشمش اردیبهشت 98