صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز محصولات شیرینی و شکلات 


 

 

 مشخصات دبیر و کارشناسان میز محصولات شیرینی و شکلات
   

دبیر:

 غلامرضا سبزعلی
تلفن تماس : 22663888 نمابر: 22662553 پست الکترونیکی: Sabzali202@yahoo.com
           

کارشناس/ کارشناسان:

مریم طحان

  تلفن : 22662535 پست الکترونیکی: Tahan_maryam@yahoo.com

 

 

 گزارش عملکرد صادراتی  
عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات (12 ماهه سال 1397)
 عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات (10 ماهه نخست سال 1397)
 عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات (9 ماهه نخست سال 1397)
 عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات (8 ماهه نخست سال 1397)
 خلاصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام مهم گروه شیرینی و شکلات طی 8 ماهه نخست سال 1397 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
 خلاصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام مهم گروه شیرینی و شکلات طی 6 ماهه نخست سال 1397 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
 عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات ( 6 ماهه نخست سال 1397)
 عملکرد صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات (عملکرد مقایسه ای 12 ماهه سال 1396 )
 گزارش عملکرد صادرات میز شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات طی 10ماهه سال1396
 خلاصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام مهم گروه شیرینی و شکلات طی 10 ماهه 1396
 گزارش عملکرد صادرات میز شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات طی 9ماهه سال1396
 خلاصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام مهم گروه شیرینی و شکلات طی 9 ماهه 1396

 

 گزارشات تخصصی
نمودار اینفوگراف میز شیرینی شکلات و فرآورده های غلات سال 1397
 نقشه راه میز شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات اردیبهشت 1398
 تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر گروه شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات بهمن ماه 1397
 تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر گروه شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات خردادماه 1397
 نقشه راه توسعه صادرات شیرینی و شکلات اردیبهشت ماه 1396
 خلاصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام مهم گروه شیرینی و شکلات طی12 ماهه سال 1396 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

 

 رویدادهای مرتبط
گزارش هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات