صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز فرآورده های لبنی 

 

 

 مشخصات دبیر و کارشناسان میز  فرآورده های لبنی
   

دبیر:

 فرشید زهدی  
تلفن تماس : 22663888 نمابر: 22662553 پست الکترونیکی:

zohdi@tpo.ir

           

کارشناس/ کارشناسان:

 سعید زارعی   تلفن : 22662585 پست الکترونیکی:  
 سعید زرینی   تلفن : 22664047 پست الکترونیکی:  

 

 شناسنامه کالایی
 شناسنامه فرآورده های لبنی
 

 

 گزارش عملکرد صادراتی
 تحلیل عملکرد تجارت خارجی دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در 8 ماهه سال 97
 تحلیل عملکرد تجارت خارجی دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در 7 ماهه سال 97
 عملکرد صادراتی محصولات لبنی ایران طی 8 ماهه سال 1397
 عملکرد صادراتی فرآورده های لبنی طی 8 ماهه سال 1397
 عملکرد صادراتی فرآورده های لبنی طی 7 ماهه سال 1397
 عملکرد صادراتی محصولات لبنی ایران طی 6 ماهه نخست سال 1397
 عملکرد صادراتی محصولات لبنی ایران طی 6 ماهه 1397
 عملکرد صادراتی محصولات لبنی ایران طی 4 ماهه 1397
 عملکرد صادراتی فرآورده های لبنی طی 8 ماهه سال 1396 (موانع و مشکلات و اقدامات اجرایی میزمحصولات لبنی) آذرماه 1396
 عملکر صادراتی محصولات لبنی در 8 ماهه سال 1396 (دیماه 1396)

 

 گزارشات تخصصی
 گزارش " تحلیلی بر دلایل کاهش صادرات محصولات لبنی در 8 ماهه سال 1397"
 راهکارهای اجرایی و پیشنهادی جهت بهبود شرایط صادرات به روسیه از ایران(دیماه 1397)
 کاتالوگ معرفی کالاهای اولویت دار صادرات غیرنفتی ایران (دیماه 1397)
 گزارش" تحقیقی امتیازات پرورش گاومیش در ایران و تولید و صادرات محصولات لبنی فرآوری شده از شیر آن" ( مرداد ماه 1396)
 گزارش" شناسایی ظرفیت های تولید صادراتی محصولات لبنی و توسعه بازارهای هدف صادراتی "( تیرماه 1396)
 نقشه توسعه صادرات محصولات لبنی (خردادماه 1396)

 

 رویدادهای مرتبط
 صورتجلسه مشترک تولیدکنندگان محصولات لبنی و شیرخام کشور و سازمان ها و دستگاه های دولتی در تاریخ 12/8/1397
 اهم محورها و مباحث مطروحه در اولین جلسه میز ملی محصولات لبنی مورخ 29/3/96