نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلي > سازمان در یک نگاه > معاونین، مدیران کل و مشاوران سازمان > حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع 
  

       

           

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

       

دکتر امیر طالبی
 معاون توسعه مديريت و منابع

 

22040250

22663881

 
           

 محمود رشیدی اقدم - مدير كل امور مالي و ذيحساب سازمان

 

22663877

22663878
22663900

 
           

سید علیرضا ناصری - مدیر کل امور اداري

 

22664059

22663881

 
           

ایرج معصومی - مدیر کل دفتر نوسازي و تحول اداري

 

22663861

22663867