نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > معاونین، مدیران کل و مشاوران سازمان > حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع 
  

 

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 

       

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

22040250

22663881

 
           

 مجید فلاح جوشقانی - مدير كل امور مالي و ذيحساب سازمان

 

22663877

22663878
22663900

 
           

سید علیرضا ناصری - مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

 

22664059

22663881

 
           

مجتبی موسویان ریزی - سرپرست دفتر نوسازي، تحول و فناوری اطلاعات

 

22663861

22663867